Khách quốc tế tới Quảng Ninh liên tục tăng

Có được kết quả trên là do các hãng lữ hành trong tỉnh nỗ lực, đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch quốc tế. Trong 2 tháng năm 2013, Quảng Ninh cũng liên tục đón hàng chục chuyến tàu biển chạy định tuyến của hãng Star Cruise, hãng Costa Cruise, tàu biển Henna…

Doanh thu từ các hoạt động vận chuyển khách, lữ hành, giải trí… cũng tăng từ 22-46%. Tổng doanh thu hoạt động du lịch 2 tháng đầu năm 2013 ước đạt 827 tỷ đồng