Du lịch đường sông [Rừng ngập mặn Cần Giờ – Vàm Sát]

2,000,000